ПРИЛОЖЕНИЕ TIMIFY Q

Решение за управление на виртуални опашки

Трансформирайте изживяването на клиентите, идващи без предварителна уговорка, като им осигурите място за изчакване извън обекта, за да избегнете струпването на хора в помещенията и подобрите безопасността за персонала и посетителите.

Решение за управление на виртуални опашки
Свеждане до минимум на близките контакти
Свеждане до минимум на близките контакти

Контролирайте натовареността във Вашия магазин, рецепция или чакалня, като осигурите спазване на социална дистанция между клиентите и служителите по всяко време.

Подобряване на изживяването на клиентите
Подобряване на изживяването на клиентите

Предложете на клиентите на място безопасно и удобно изживяване със система, която им дава възможност да изчакат извън обекта и да се върнат точно преди часа си.

Едно централизирано решение
Едно централизирано решение

Всички ангажименти – независимо дали резервирани от клиента онлайн, чрез кол центрове, рецепции или от клиенти на място – се планират автоматично през един-единствен споделен календар.

Ключова информация

Какво представлява?

Какво представлява?

Приложението TIMIFY Q обединява услугите Ви, които могат да се резервират онлайн, с технологични решения във Вашия обект, което позволява на клиентите на място лесно да се наредят на опашка.

Приложението дава на услугите Ви възможност за резервиране под формата на времеви интервали на място за клиентите, които идват без предварителна уговорка. Клиентите използват устройства със сензорен екран или сканират QR код, за да изберат услугата, която желаят, да се наредят на опашката и да следят оставащото време до запазения си час.

01
Какво Ви е необходимо?

Какво Ви е необходимо?

Поне едно дигитално устройство с достъп до интернет за показване на интерфейса на приложението, като таблет или телевизионен монитор.

За клиентите, които нямат смартфон или предпочитат да не използват дигитални услуги, предложете функцията на Q приложението чрез устройства със сензорен екран във Вашата приемна зона.

02
Как работи?

Как работи?

Клиентите на място сканират QR код от дигитално устройство на обекта или разпечатват физически билет, за да се наредят на опашката.

След това клиентите могат излязат от помещението и да изчакат някъде другаде, като следят мястото си на опашката от своя смартфон.

03
What are the results?

Какви са резултатите?

За бизнеса Ви: Намаляване на натоварването в чакалните и стреса за обслужващия персонал на рецепциите чрез свеждане до минимум на излишния поток от клиенти.

За клиентите Ви: Повишаване на удобството за клиентите. Те могат да извлекат максимална полза от дългото време за изчакване, като свършат някоя друга задача или изчакат на спокойствие другаде.

04

Някой важни функции

Обслужване с приоритет

Обслужване с приоритет

Добавете опцията клиентите Ви на място да си зададат приоритетен статус при пристигането си, като така имат възможност да прередят опашката – идеално решение за спешни медицински случаи или други неотложности.

Разпределяне на ресурсите

Разпределяне на ресурсите

Задайте предварително всички ресурси, които са необходим за услугите Ви на място (персонал, помещения и др.). Това гарантира, че всички необходими ресурси остават на разположение за услуги на място или са блокирани за резервации от други услуги.

Известия

Известия

В случай на непредвидени забавяния, удължаващи времето за изчакване за клиентите, те получават актуализации в реално време, което им дава възможност да променят плановете си или дори да изберат да напуснат опашката.

  • Лесно създавайте услуги или задавайте възможност за резервиране на място на вече съществуващите такива
  • Записвайте времето за консултации за ангажименти
  • Избирайте кои дни и часове желаете да бъдат свободни за услуги на място

Как става

За Клиента
За Ресурса
Виртуална регистрация
1/4

Виртуална регистрация

Пристигащите на място клиенти сканират код със смартфона си и следват стъпките, за да изберат услуга и да се наредят на опашката. Тези, които нямат смартфон, могат да се наредят на опашката с помощта на устройство със сензорен екран.

Показване на времето за изчакване
2/4

Показване на времето за изчакване

След като клиентът избере услугата, се показват номерът на билета му и прогнозното време на изчакване. Ако клиентът не желае да чака, може да напусне опашката.

Отдалечено изчакване
3/4

Отдалечено изчакване

Тъй като клиентите могат да следят реда си на опашката и времето за изчакване от своето устройство, те могат да изчакат извън Вашия обект.

Повикване
4/4

Повикване

При готовност член от персонала избира номера на следващия билет, като се изпраща известие до смартфона на клиента да се яви за часа си

Избор на услуги
1/4

Избор на услуги

Избирайте кои услуги да са на разположение за резервации от клиенти на място и в кои локации в мрежата Ви.

Задаване на параметри
2/4

Задаване на параметри

Избирайте кои дни и часове желаете да бъдат на разположение на резервации на място за всяка отделна услуга. Определяйте кои ресурси (персонал, помещения, устройства) системата ще запазва автоматично за всяка една услуга.

Задаване на приоритети
3/4

Задаване на приоритети

Осигурете възможност на клиентите на място да си избират приоритетен статус при пристигането си, като допускате спешните или неотложни ангажименти да пререждат опашката.

Следващият!
4/4

Следващият!

Когато сте готови, повикайте следващия клиент като натиснете „Обаждане“ в приложението. Имате и възможност да повикате клиента отново, да го върнете на опашката или да го отбележите като „Неявил се“.

Разгледайте други начини за използване на TIMIFY

Управление на помещения и ресурси

Управление на помещения и ресурси

Научете повече
Видеоконсултации

Видео консултации

Научете повече
Резервации за класове и събития

Резервации на курсове и събития

Научете повече