Добавка

Кол център на TIMIFY

Нашето решение за кол центрове дава възможност на агентите от кол центъра да насрочват срещи във всички местоположения по време на обаждания на клиенти, като улеснява запитванията и позволява резервации в реално време

timify call center solution
icon representing efficiency
Ефикасност

Управлявайте всички клиентски запитвания за срещи, направени по телефона, дигитално или лично, в една система.

icon representing promptness
Бързина

Срещите могат да бъдат насрочвани, отменяни или пренасрочвани по телефона за секунди, което гарантира бързо и пълноценно обслужване.

icon representing control
Сигурен достъп

Агентите са лишени от достъп до календари на служители или магазини, но можете да им предоставите индивидуални разрешения, за да контролирате какво могат да преглеждат и променят.

Какво представлява кол центърът на TIMIFY?

The TIMIFY Call Centre is an efficient add-on feature designed to streamline the appointment booking process for call centre agents and customers across multiple branches or locations.

Whether you handle telephone inquiries internally or outsource them, with the TIMIFY Call Centre, you can empower agents to quickly schedule appointments or make changes on behalf of customers without providing them direct access to the store or employee's calendar. Once an appointment is booked, cancelled, or modified, it automatically synchronises with the chosen location and the resource's calendar.

an screen shot of the timify call center solution

Основни функции

Map Overview timify call centre

Преглед на карта

Получете ясна представа за филиалите по региони. Увеличете мащаба за по-подробна информация. Щракнете върху съответния филиал, за да видите името и адреса му.

scheduling module timify call centre

Лесно насрочване

Агентите могат да търсят и добавят клиенти, като безпроблемно резервират срещи за тях във всички филиали директно от таблото.

rescheduling module call centre timify

Пренасрочване и отмяна

Агентите могат да пренасрочват или отменят срещи във всички филиали. Тези промени се синхронизират с всички календари в реално време.

module account access timify call centre

Достъп до няколко акаунта

Създайте акаунти, с които да управлявате резервациите по региони или брандове, и осигурете достъп на агенти до всички или някои от тях.

timify fast booking feature

Бързо намиране на час

Ускорете процеса на насрочване на срещи, като за секунди откривате определени свободни часове, използвайки нашата функция за бързо резервиране.

calendar real time sync

Промени в реално време

Нови резервации, както и всякакви изменения в срещите, се синхронизират в реално време в избраното местоположение и календарни ресурси.

Сигурност и контрол

Повишена сигурност

Активирайте двуфакторно удостоверяване за Вашите потребители с администраторски права, за да се защитите от непозволен достъп до Вашия акаунт.

two factor authentication image

Контрол на достъпа:

Агентите могат да виждат заетостта на служителите, без да имат достъп до техните календари. Могат да се назначат персонализирани права за достъп, ограничаващи информацията, която те могат да преглеждат, променят или отменят.

agent custom access timify call center

Казус

Научете как nexeye интегрира кол центъра на TIMIFY, за да улесни насрочването на срещи във всичките си 725+ магазина в 5 държави.

nexeye timify case study