СТАТИСТИКИ

Леснодостъпно табло с данни за продуктивността, създадено в името на обосновани и информирани бизнес решения

Статистики
Осведоменост
Осведоменост

Осигурете си точните аналитични данни, за да разберете поведението на клиентите и техните предпочитанията, използването на ресурсите и приходите.

Достъпност
Достъпност

Осигурете бърз и ефективен достъп до статистики и следене на ключовите показатели за ефективност на различните отдели във Вашата организация.

Последователност
Последователност

Автоматично синхронизиране на данни между TIMIFY и софтуерите на трети страни за гарантирана последователност.

Най-напредналият обзор на статистиките за всички Ваши клонове.

Обобщение на глобалните работни резултати, съчетано със задълбочен анализ, всичко това, оптимизирано в едно табло. Анализирайте ключови данни за всички Ваши клонове и ги използвайте, за да подобрите клиентското изживяване. Тези ключови данни могат да включват: часовете на най-висок брой регистрации, приходите от услуги, разбивки на предварителните плащания, отменени или презаписани резервации, най-популярните услуги и най-резервираните ресурси.

Най-напредналият обзор на статистиките за всички Ваши клонове

Избрани функции при статистиките

Статистики, показващи моментното състояние месец по месец

Месечен обзор на постигнатите резултати, с бързи сравнения спрямо предишния месец.

Статистики, показващи моментното състояние месец по месец
Проследяване на на конверсиите от Facebook и Google

Проследяване на на конверсиите от Facebook и Google Ново

Измервайте успеха на кампаниите си с помощта на уиджета на TIMIFYза проследяване на конверсиите и получавайте информация за поведението на клиентите при резервации.

Статистики за цялата продължителност

Статистики за цялата продължителност

Анализирайте данните чак до деня на откриване на акаунта си и оценете напредъка си до днес.

Регистриране за резервации и курсове

Регистриране за резервации и курсове

Можете да прегледате обема на единичните и груповите резервации и да разберете техния произход – дали са резервации на служители или самостоятелно записване на клиенти.

Анулиране

Анулиране

За тези, които вземат решения, е винаги от полза да са запознати с най-често отменяните резервации за услуги. Освен това получавате данни дали резервациите се отменят основно от клиенти или от служители.

Приходи

Приходи

Спестете си усилието да плащате на деня, като позволите авансови плащания чрез Stripe. Следете таксите за Вашите индивидуални и групови услуги, както и кои от тях се плащат авансово или на място.

Ресурси

Ресурси

Подобрете управлението и планирането на ресурсите, като използвате статистики за капацитета на резервираност на Вашите индивидуални и екипни ресурси.

Клиенти

Клиенти

Получавате поглед над месечната разбивка, посочваща дали Вашата клиентска база идва от ръчно импортиране или директно чрез уиджета за резервации.

Следете онлайн реалните постигнати резултати от маркетинга

Можете с лекота да проследите източника, канала или кампанията, от които произлиза дадена резервация, като това ще Ви помогне да организирате и синхронизирате Вашите маркетингови дейности така, че да увеличите обема резервации.

Следете онлайн реалните постигнати резултати от маркетинга

Обзор на ресурсния капацитет

Използвайте нашите специални крайни точки на Enterprise API, които са адаптирани да обработват огромни количества потоци от данни, за да синхронизирате Вашите глобални елементи като клиенти, клиентски полета и услуги.

Обзор на ресурсния капацитет