УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ И РЕСУРСИ

Оптимизирайте резервирането и управлението на ресурси и подобрете продуктивността

Ефективно планиране и насрочване на графици за персонала, помещенията, оборудването и още. Управлявайте гъвкаво работното време и създавайте зависимости за автоматично запазване на всички съществени ресурси, необходими за всяка една резервация

Управление на помещения и ресурси
Увеличаване на продуктивността
Увеличаване на продуктивността

Дигиталното резервиране на ресурси Ви позволява да оптимизирате планирането и да разпределяте точните ресурси за услугите си според логиката на Вашия бизнес.

Намаляване на времето на бездействие
Намаляване на времето на бездействие

Маркирайте периодите на висока и ниска посещаемост във Вашия календар, за да осигурите стратегическо разпределяне на ресурси и промотиране на услуги.

Централизирано управление
Централизирано управление

Ресурсите могат да бъдат управлявани директно от нашия софтуер или лесно да бъдат интегрирани с други инструменти за управление чрез нашия REST API.

Какво е възможно с TIMIFY

 • Управление на неограничен брой физически и човешки ресурси
 • Предоставяне на членовете на екипа персонализирани разрешения за акаунтите им
 • Управляване и наблюдение на Вашите ресурси глобално или по клон (много локации)
 • Оценяване на данните за ефективността на Вашите ресурси
 • Лесно качване на ресурсите Ви в системата, индивидуално или партидно
Управление
 • Създаване на профили за всеки един от ресурсите Ви и организиране в категории
 • Работното време и възможността за онлайн резервация на ресурси могат да бъдат задавани индивидуално
 • Добавяне на работно време, почивни, болнични и блокирани дни с нашия Инструмент за планиране на смени Shift Planner
 • Възможност за индивидуално онлайн резервиране на ресурсите или резервиране като част от услуга
 • Задаване на часова зона за местоположението на ресурсите Ви
 • Задаване на всякакъв брой ресурси за секунди с нашата глобална функция
Конфигуриране
 • Разпределяне на ресурси за Вашите услуги според специализацията или заетостта
 • Всички промени в графика за ресурсите се обявяват в реално време
 • Ресурсите могат да бъдат резервирани от цял свят без значение от часовата зона
 • Ресурсите могат да бъдат разпределяни само за конкретния момент, в който са необходими за определена резервация
 • Планиране на възможността за резервации на ресурсите спрямо вътрешната натовареност
Планиране на графици
Управление
01
Конфигуриране
02
Планиране на графици
03

Защо TIMIFY

Гъвкаво управление на екипи

Гъвкаво управление на екипи

Независимо от броя служители, които трябва да управлявате в TIMIFY, мащабируемостта и гъвкавостта на системата Ви позволяват да наблюдавате и управлявате както местните екипи, така и международните от една централизирана платформа.

Гъвкаво управление на екипи
 • Подобряване на прозрачността
  Съпоставяне в реално време на всички ресурси, заетостта им, смените, уменията и разрешенията им от Вашия календар
 • Подобряване на планирането
  Разпределяйте служителите и компетенциите им спрямо вътрешната натовареност директно чрез TIMIFY или чрез нашите интеграции с друг софтуер на трети страни
 • Поемете контрола
  Всеки член на екипа може да получи достъп и да промени данните в споделения календар съгласно ролята и отговорностите си
Максимално използване на физическите ресурси

Максимално използване на физическите ресурси

TIMIFY Ви дава свободата да управлявате, контролирате и наблюдавате неограничен брой физически ресурси (помещения, пространства на открито и на закрито и дори машини или оборудване), за да ги използвате максимално и да сведете до минимум времето на престой.

Максимално използване на физическите ресурси
 • Възможност за резервации на ресурси
  Създайте възможност физическите Ви ресурси (помещения, пространства на открито и на закрито и дори машини или оборудване) да бъдат резервирани онлайн поотделно или чрез услуги
 • Гъвкаво планиране на графици
  Различните функции Ви дават възможност да създавате уникални връзки за резервации за отделни ресурси, да добавяте буферни периоди или да позволявате онлайн плащане при резервация
 • Оптимално използване на ресурсите
  Уведомявайте определени служители, когато ресурсите се освободят отново след анулиране или пренасрочване на ангажимент
Оптимизиране разпределянето на ресурси

Оптимизиране разпределянето на ресурси

Разпределяйте основните ресурси за всяка една от услугите, като така гарантирате, че всеки път, когато бъде резервирана тази услуга, свързаните с нея ресурси моментално ще се запазят автоматично.

Оптимизиране разпределянето на ресурси
 • Ефективно използване
  След като зададете всички ресурси към дадена услуга, имате възможност да обвързвате тези услуги в пакети. Дори и в този случай ресурсите се резервират само за необходимото време, а не за цялата продължителност на пакетната услуга.
 • Съгласувано разпределяне на ресурси
  Разпределяйте ресурсите спрямо натовареността, като използвате системата за бързо преразпределяне на ресурси към локациите, в които са необходими.
 • Оптимално наблюдение
  Използвайте нашето табло със статистика, за да следите данните за капацитета на ресурсите и да черпите знания за постигнатите резултати

Как става

Добавете всичките си човешките ресурси в календара на TIMIFY
1/4

Добавете всичките си човешките ресурси в нашия календар

Добавяйте информация за отделни лица (профилна снимка, имейл адрес), работно време и часове за резервиране и часова зона.

График на смените
2/4

Инструмент за планиране на смените

За допълнителна гъвкавост управлявайте смените, болничните, почивните и всички други блокирани дни в календара.

Управление на разрешенията
3/4

Дайте права за достъп, редактиране и изтриване на всеки ресурс, като си запазите контрола върху това кой може да редактира, преглежда и изтрива данните в споделения календар.

Създаване на зависимости
4/4

Създавайте зависимости между всички ресурси (напр. служители и помещения), необходими за предоставянето на дадена услуга. Тези ресурси ще се резервират автоматично в хода на резервацията.

Разгледайте други начини за използване на TIMIFY

Управление на виртуални опашки

Управление на виртуални опашки

Научете повече
Видео консултации

Видеоконсултации

Научете повече
Резервации на курсове и събития

Резервации на курсове и събития

Научете повече