DEVELOPER PLATFORM

Синхронизирайте TIMIFY безпроблемно с Вашата IT инфраструктура и инструменти на трети страни

Developer platform
Гъвкавост
Гъвкавост

Получете максимална функционалност за интегриране, разширяване или добавяне на нови способности на нашия софтуер чрез нашето RESTful API.

Приспособяване към размера на дейността
Приспособяване към размера на дейността

Ние даваме на разработчиците гъвкавостта и свободата да създават други ценни приложения и да увеличават приходите.

Рентабилно
Рентабилно

Рентабилна и безпроблемна интеграция на нови процеси, които нагаждат нашия софтуер към нуждите на Вашия бизнес.

TIMIFY Developer Platform

Получете достъп до нашето REST API и изградете безпроблемна синхронизация на данните между Вашите акаунти в TIMIFY и инструменти, създадени от трети страни. Създавайте самостоятелни приложения и ги публикувайте на нашия магазин за приложения за публично или частно ползване. Добавете допълнителна функционалност, като използвате нашата библиотека от компоненти на потребителски интерфейс, или добавете нови възможности във Вашия работен процес за резервиране.

Developer platform

Избрани функции на Developer Platform

Над 120 крайни точки

Получете достъп до нашето богато и добре документирано REST API, което предлага цялостна гъвкавост по отношение на интегрирането.

Над 120 крайни точки
Прост работен процес за бекенд приложенията

Прост работен процес за бекенд приложенията

Създайте тайни и ключове за Вашите приложения само с няколко лесни стъпки.

Управление на приложения

Управление на приложения

Управлявайте Вашите приложения от едно място и следете техните регистрационни файлове и статистики.

Уеб обратни повиквания в реално време

Уеб обратни повиквания в реално време

Получавайте известия при всяка промяна в TIMIFY. Следете за различни събития и стартирайте действия от Ваша страна.

Частни приложения

Частни приложения

Можете да създавате бекенд приложения с функционалност на потребителския интерфейс, която само Вие можете да одобрите за инсталиране.

Научете повече
Приложения с компоненти на потребителски интерфейс

Приложения с компоненти на потребителски интерфейс

Можете да създадете допълнителна функционалност, като използвате библиотеката за компоненти на потребителски интерфейс, и да разширите възможностите на Вашия основен продукт.

Регистрационни файлове за уеб обратни повиквания

Регистрационни файлове за уеб обратни повиквания

Получете достъп до регистрационни файлове за уеб обратни повиквания и за грешки, които ще Ви помогнат да адаптирате и подобрите Вашите приложения.

Интегрирайте Вашия софтуер в TIMIFY

интеграция към Вашия продукт и публикувайте Вашето приложение в TIMIFY App Marketplace. Възползвайте се от нашата голяма клиентска база и от съвместни маркетингови кампании.

Интегрирайте Вашия софтуер в TIMIFY

Партньорска програма за платени приложения

Станете един от първите участници в нашата предстояща Програма за споделяне на приходите с партньори. Интегрирайте услугите на Вашия продукт в TIMIFY, за да създадете нов източник на приходи.

Партньорска програма за платени приложения