Държавни организации Софтуер за резервации и планиране в публичния сектор

Подобрете продуктивността и предоставянето на услугите чрез дигитализация

Мащабируемо и гъвкаво решение, което значително подобрява стойността и удобството за клиентите при използването на обществени услуги.

Софтуер за резервации и планиране в публичния сектор

Модерни, дигитални обществени услуги

Организациите в публичния сектор са под постоянен натиск да модернизират процесите си и същевременно да намаляват разходите и да управляват ресурсите по-ефективно. Клиентите изискват избор на услуги, без значение дали онлайн, или наживо, без грешки или технически проблеми. Едно решение за онлайн планиране може да помогне за изпълнение на тези очаквания, като дигитализира административните задачи, управлява по-ефективно ресурсите, осигури многоканален достъп и автоматизира комуникациите.

Как TIMIFY помага

Онлайн резервации с лекота

Онлайн резервации с лекота

Нашият лесен за използване софтуер е проектиран за осигуряване на безпроблемно, бързо и прозрачно денонощно обслужване.

Софтуерът позволява на клиентите да резервират услуги от много допирни точки, а клиентите на място могат да се наредят на виртуална опашка и така да си спестят загубеното време в чакане. След насрочване на час напомнянията и известията се изпращат автоматично, като така се намаляват случаите на неявяване и недоразуменията от слаба комуникация.

01
Увеличаване на продуктивността на ресурсите

Увеличаване на продуктивността на ресурсите

Служителите могат лесно да планират заетостта си предварително, като посочват работното си време и разположението си за резервации в споделения календар.

Лесно възлагайте на служители услугите, по които да работят, като автоматизирате запазването на важните за това помещения и оборудване при всяко получаване на резервация. Използвайте задълбочени статистики за оптимизиране на използването и разпределянето на ресурсите.

02
Подобряване на комуникациите и удобството

Подобряване на комуникациите и удобството

Дайте възможност на клиентите да резервират директно от конкретен отдел или член на персонала. Персонализирайте формулярите за резервации с пълно описание на услугата за клиентите, като същевременно събирате важни данни, за да може персоналът да се подготви. Автоматизирайте изпращането на известия и напомняния за резервации по имейл и/или SMS.

03
Как TIMIFY подобрява клиентския процес
 • Клиентите лесно намират желаните услуги в онлайн списъците на всички Ваши услуги.
 • Те биват препратени към уиджета за резервации за тази услуга, където просто избират желаното време и дата преди потвърждението.
 • Формулярите за резервации могат да предоставят пълно описание на услугата с подробна информация за това как клиентите да се подготвят за нея (напр. какви формуляри и лични документи да донесат). Добавяйте полета към формулярите си, за да съберете ключовите данни предварително.
 • Потвържденията за резервации се изпращат автоматично с възможност за анулиране или пренасрочване онлайн.
 • Напомнянията за ангажиментите се изпращат автоматично в зависимост от предпочитанията Ви.
 • Възможност за автоматизиране на изпращането на онлайн анкети за обратна връзка след ангажимента.

Как TIMIFY подобрява клиентския процес

Автоматичните процеси за резервации на TIMIFY не са свързани само с ефективността – те съществено подобряват клиентското изживяване.

04

Ключови функции на TIMIFY за организации от публичния сектор

Събития и групови резервации

Събития и групови резервации

Управлявайте онлайн резервациите на групи от всякакъв размер, като събития, консултации, обучения и срещи. Персонализирайте формулярите за резервации и осигурете напомняния или онлайн плащания в зависимост от нуждите.

Подобряване управлението на клиентски данни

Подобряване управлението на клиентски данни

Създавайте и персонализирайте профили за данни за клиенти, като добавяте етикети и бележки за лесно търсене и филтриране. Преглеждайте пълната хронология на резервациите и текущото състояние. Автоматизирайте изтриването на клиентски данни за спазване изискванията на ОРЗД.

Видеоконференции

Видеоконференции

Избегнете струпването на хора, като предложите избрани услуги виртуално. Онлайн резервациите са лесни с автоматизирано създаване на конференции и изпращане на подробности за присъединяване.

Онлайн плащане

Онлайн плащане

Дайте възможност на клиентите да плащат предварително при онлайн резервиране – идеално за курсове, семинари, достъп до услуги или използване на материалната база.

Дигитални опашки

Дигитални опашки

Приложението TIMIFY Q позволява на клиентите на място да резервират часови интервал на място и след това да следят оставащото време до запазения си час на телефона си. Това дава възможност за изчакване извън обекта и така намалява струпването на хора в приемните помещения.

Усъвършенстван споделен календар

Усъвършенстван споделен календар

Споделяйте календара си с колеги, задавайте им администраторски права и им позволявайте да добавят собствените си работни графици и заетост. Календарът се синхронизира в реално време и с други платформи за календари.

Усъвършенствани решения за резервиране и планиране за компании с уникални изисквания

Персонализирано цялостното решението за резервации
Персонализирано цялостното решението за резервации
 • Персонализирайте уиджета за резервации на TIMIFY така, че да отговаря на Вашите индивидуални изисквания
 • Бутоните, уиджетите и имейлите за резервации могат да бъдат персонализирани съгласно Вашия корпоративен дизайн
 • Локализация на нашия уиджет на други езици
Научете повече
Безпроблемна интеграция и синхронизация
Безпроблемна интеграция и синхронизация
 • Интегрирайте TIMIFY в наличната си IT инфраструктура с нашия RESTful API
 • Синхронизирайте TIMIFY с други календари, инструменти за CRM, маркетинг и автоматизация
 • Активирайте интеграции с трети страни от други SaaS компании, като използвате нашата платформа за разработчици
Научете повече
Защита на данните на всички нива
Защита на данните на всички нива
 • 100% съответствие с ОРЗД
 • Индивидуална инсталация на AWS акаунт и база данни
 • Защита на акаунта чрез двуфакторно удостоверяване (2FA)
Персонализации
Персонализации
Персонализирано цялостното решението за резервации
 • Персонализирайте уиджета за резервации на TIMIFY така, че да отговаря на Вашите индивидуални изисквания
 • Бутоните, уиджетите и имейлите за резервации могат да бъдат персонализирани съгласно Вашия корпоративен дизайн
 • Локализация на нашия уиджет на други езици
Научете повече
Интеграции
Интеграции
Безпроблемна интеграция и синхронизация
 • Интегрирайте TIMIFY в наличната си IT инфраструктура с нашия RESTful API
 • Синхронизирайте TIMIFY с други календари, инструменти за CRM, маркетинг и автоматизация
 • Активирайте интеграции с трети страни от други SaaS компании, като използвате нашата платформа за разработчици
Научете повече
Защита
Защита
Защита на данните на всички нива
 • 100% съответствие с ОРЗД
 • Индивидуална инсталация на AWS акаунт и база данни
 • Защита на акаунта чрез двуфакторно удостоверяване (2FA)