MARKETPLACE

Вашите ключови инструменти за всяка задача

Свържете екипа си с инструментите, които са им необходими всеки ден

Marketplace apps
Еднократна идентификация (SSO)
Results
TIMIFY Single Sign On
enterprise
Ново
TIMIFY Еднократна идентификация (SSO)
Еднократна идентификация (SSO)
Свържете Вашата вътрешна система за еднократна идентификация с TIMIFY. Ресурсите могат да удостоверяват самоличността си, като използват еднократен токeн за акаунти в няколко клона.