Институт за хората и промените

Институт за хората и промените

* Създаване и продажба на информационни продукти (текстове, аудио-, видео-, тестове), за личностно развитие и успех.
* Провеждане на групови обучения за личностно развитие и успех.
* Извършване на индивидуални консултации (коучинг, тренировки) относно развитието и успехите на клиента.

Работно време

Понеделник16:00 - 18:00
Четвъртък16:00 - 18:00

Контакт

https://in-pc.org/liraus-3
- ×